Log ind

Om spot på


Fanebladet "Spot på" indeholder specikke faglige emner inden for kristendom eller på tværs af religionerne.

Indholdet under "Spot på" udgør selvstændigt undervisningsindhold med elevopgaver. Men du kan med fordel inddrage "Spot på" i arbejdet med forløbene, når det bliver nødvendigt at genopfriske specifikke kundskaber om religiøse emner.


Emnerne under "Spot på" handler om kristendommen og ikke-kristne religioner. Til hvert emne er en elevopgave.

På den måde sætter vi fokus på kompetenceområderne:

  • "Bibelske fortællinger" via en sammenligning af centrale fortællinger fra GT og NT. Herudover indeholder portalen en model til analyse af bibelske fortællinger.
  • "Kristendom" med centrale nedslag i historien fra kristendommens indførelse i Danmark til nyere tid. Herudover gennemgår vi centrale begreber om den danske folkekirke.
  • "Ikke-kristne religioner" gennem temaerne guder, symboler og religion i bøger og film.