Log ind

Om religionerne


Fanebladet "Religionerne" indeholder en gennemgang af jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme.
Alle religionerne bliver gennemgået i kategorierne:
  • Det store spørgsmål
  • Den berømte lærer
  • Et mirakel
  • Det hellige hus
  • Hvordan vi bør leve sammen?
  • Hvad der sker efter døden?
  • Den store fest.

Det gør det let at sammenligne religionerne og muligt at forstå dem ud fra samme præmisser.

Til alle gennemgangene er der elevspørgsmål, så indholdet under "Religionerne" udgør selvstændigt undervisningsindhold. Men du  kan med fordel inddrage "Religionerne" i arbejdet med forløbene, når det bliver nødvendigt at genopfriske specifikke kundskaber om religion.