Log ind

Af Mette Berndsen og Nana Hauge

Kristendommen begyndte med korsfæstelsen af Jesus fra Nazareth. Efter hans korsfæstelse og død opstod troen på, at Jesus var opstået fra de døde. Hans følgere mente derfor, at Jesus var Guds søn – og faktisk Gud selv. 

De første Jesus-troende, som også kaldtes kristne, samledes i hinandens hjem, hvor de spiste sammen. De kristne opfattede det sådan, at Jesus også selv var til stede i og med dette fælles måltid.

Med tiden udviklede denne gruppe af kristne og deres måltider sig til en institution, som vi kalder kirken. Kirken udgøres af flere ting: En helligskrift (Bibelen), kirkebygninger, kirkegårde og præster, der varetager kirkelige handlinger som fx at døbe eller begrave folk.

Der findes flere udgaver af kristendommen. I dette spot på begreber i kristendommen kan du læse om, hvad kristne tror på i den evangelisk-lutherske kristendom. Det er den udgave af kristendommen, som danner grundlag for troen i Folkekirken.

Læs mere om brugen af dette spot på begreber i kristendommen.