Log ind

De store fagbøger: Reformationen

Af Carsten Bo Mortensen


Den nye gudstjeneste Dette kirkemaleri fra Torslunde Kirke er malet i 1561. Maleriet viser en lutheransk gudstjeneste. På den måde viser maleriet også de to eneste sakramenter, dåben og nadveren, som findes i den evangelisk-lutherske kirke. I den katolske kirke har man fortsat en del flere sakramenter. © Nationalmuseet/Lennart Larsen/creative commons

I begyndelsen af 1500-tallet skete et markant opbrud i kristendommen. I den nordlige del af Europa var der utilfredshed med den daværende kirke med paven i spidsen. Derfor protesterede nogle af kirkens folk, herunder den tyske munk Martin Luther.

Protesterne førte til reformationen, og den protestantiske retning blev til. Den protestantiske retning blev dermed adskilt fra den katolske retning. I dette forløb kan du lære mere om reformationen og dens betydning for kristendommen og folkekirken i Danmark.

Dåb og nadver

Et sakramente kan beskrives som et nådemiddel. Kristne tror nemlig på, at Gud giver sin nåde gennem sakramenterne. Nåde opfattes af kristne bl.a. som Guds godhed, barmhjertighed og tilgivelse.

Der findes to sakramenter i folkekirken i dag: dåben og nadveren. Fælles for de to sakramenter er, at de indebærer synlige ting. Det er fx vandet ved dåben samt brødet og vinen ved nadveren.

Sakramenterne indeholder også ord, fx når præsten siger "Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn". Kristne tror på, at Gud selv eller Helligånden er usynligt til stede i sakramenterne.